Wie zijn wij

Een​ ​organisatie​ ​met​ ​karakter

HVEZ (Hart voor eigen zaak) is een netwerk organisatie die haar fundament heeft in een structuur waar in iedereen gelijkwaardig is aan elkaar en van uit verschillende rollen kan ageren. Dit geeft ruimte voor eigen initiatief en creativiteit en leert men van uit eigen regie en verantwoordelijkheid te handelen.

HVEZ  is gericht op intensieve samenwerking met experts uit het werkveld en heeft inmiddels een breed netwerk opgebouwd in Project leiderschap, programma management en organisatie ontwikkeling. We kunnen daarom kennis en krachten bundelen op momenten dat het nodig is.