Wat bieden wij?

  • Inspiratiesessies

  • HVEZ Leerplatform

  • Strategisch advies

  • Projectmanagement

  • Programmamanagement

  • Transitiemanagement

Inspiratiesessies

Prikkelen, verbinden en ontwikkelen; daar draait het om tijdens de inspiratiesessies van HVEZ. We organiseren regelmatig interactieve workshops, lezingen en storytelling sessies. Met wisselende thema’s om op nieuwe ideeën te komen, geïnspireerd te raken en vooral ook om zelf mee aan de slag te gaan in de eigen organisatie.

Vanwege het coronavirus geven wij tijdelijk op een andere manier vorm aan onze inspiratiesessies. Omdat we je willen blijven inspireren, organiseren we interactieve webinars. Vraaggestuurd, praktijkgericht en natuurlijk vol inspiratie! 

28 augustus 2020
9.00 – 10.30 uur
Webinar:
Toekomstgericht ondernemen

11 september 2020
9.00 – 10.30 uur
Webinar Positieve Gezondheid:
Ondersteunend gedachtegoed voor transitiemanagement


HVEZ Leerplatform

Wij geloven in het ondersteunen van mensen om te blijven leren. Om te leren het anders te doen. Om bereid te zijn jezelf en je organisatie telkens weer te herontdekken, uit te vinden en bij te stellen. Zo ontstaan er mogelijkheden die er eerst niet waren, kunnen we met elkaar antwoord geven op (complexe) vragen, elkaar verder helpen en onze lessons learned opschalen. Op deze manier zijn we in staat om op grotere schaal invulling te geven aan de goede voorbeelden en goede verandering van zorg. Vanuit die overtuiging hebben we het HVEZ leerplatform opgezet; een platform met cursussen, interessante content, webinars en inspiratiesessies, een forum voor het stellen van vragen en uitwisselen van kennis en de mogelijkheid om van een expertcoach intensievere begeleiding te krijgen bij het implementeren van de geleerde kennis en kunde in eigen organisatie. Benieuwd wat er voor jou bij zit?

Strategisch advies

Werken met doelstellingen op de korte en lange termijn geeft richting aan de activiteiten in je onderneming. Wij helpen je deze doelstellingen te vertalen naar een slimme en krachtige strategie. We ontwikkelen een concreet stappenplan, waarin deliverables SMART zijn omschreven; een implementatie roadmap waarmee jij en je team stap voor stap naar het gewenste doel kunnen bouwen.

Projectmanagement

De strategie van je onderneming valt of staat met de dagelijkse acties en beslissingen van je uitvoerende medewerkers. Om de strategie van je onderneming te laten slagen is het dus essentieel dat iedereen zijn belangrijke bijdrage in de strategie beseft. Dit vraagt om een grondige implementatie op operationeel niveau. We begeleiden jou en je team bij de strategie implementatie en realiseren impactvolle en duurzame verbeteringen op proces, personeel, performance en technologie. 

Programmamanagement

Door activiteiten op een samenhangende en integrale manier te managen en de samenwerking daarvoor te organiseren, zijn complexe en doelgerichte opgaven slimmer, sneller en efficiënter te realiseren. Vanuit nauwkeurige analyses van de betrokken stakeholders en de nationale en regionale initiatieven doorgronden we vraagstukken en formuleren we een gezamenlijke doelstelling. Met het concreet omschreven eindresultaat op ons vizier, tekenen wij een roadmap die onderweg ingevuld gaat worden. Zodat wij telkens overzicht houden van de voortgang en de mogelijkheid behouden tussentijds bij te sturen. Door het bouwen van een krachtige learning community zorgen we daarnaast dat de opgedane kennis en kunde gedeeld, verrijkt en verspreid kan worden.

Transitiemanagement

Voortdurende maatschappelijke veranderingen vergen een verandering van denken en doen. Samen met het team geven we inhoud en vorm aan de transitie van de organisatie. Centraal hierin staat een positief gezond bedrijfsmodel met aandacht voor duurzaamheid, verbinding en vitaliteit. Wij analyseren de huidige bedrijfsorganisatie en brengen in kaart wat de gewenste missie en visie is van de organisatie. We adviseren over het te voeren transitietraject en ondersteunen bij de uitvoering ervan.