030-2270966 info@hvez.nl

Wat is er mogelijk?

  • Projectmanagement

  • Programmamanagement

  • Transitiemanagement

Projectmanagement

Projectmatig werken geeft grip op de doelstelling, het proces en alles wat erbij komt kijken om tot het gewenste resultaat te komen. Maar anderen belangen maken projectmatig werken in de zorg niet altijd makkelijk. Een structurele aanpak, het analytisch vermogen om de belemmerende factoren en juiste oplossingsrichtingen kaart te brengen, en vooral ook doorzettingsvermogen helpen hierbij. Dat is wat we bij SHL juist een uitdaging vinden! We begeleiden zorgorganisaties met het succesvol implementeren van eHealth innovaties. Deze innovaties zijn veelbelovend en een belangrijke enabler voor de toekomstige zorg, maar vragen om een gestructureerde aanpak waarbij er met meerdere thema’s rekening wordt gehouden. Bijvoorbeeld het meenemen van cliënten in de nieuwe mogelijkheden, het meekrijgen van de zorgprofessionals in het digitaal werken en het inrichten en implementeren van technologische oplossingen in het zorgproces. Aan de hand van een gestructureerd en gefaseerd plan realiseren we met elkaar impactvolle en duurzame verbeteringen op proces, personeel, performance en technologie. Onze expertise rondom implementatie- en opschalingscoaching gecombineerd met onze expertise in digitale transformatie van de zorg en de toekomstige zorg, maakt dat we een sterke implementatiepartner zijn. Bovendien zijn we op de hoogte van subsidies, waarmee er mogelijkheden zijn voor het financieren van de projecten. Denk bijvoorbeeld aan de subsidie ‘Implementatie- en opschalingscoaching’ van ZonMw. We kijken graag mee voor welke subsidie je in aanmerking komt en kunnen je helpen bij de aanvraag.

Programmamanagement

Door activiteiten op een samenhangende en integrale manier te managen en de samenwerking daarvoor te organiseren, zijn de complexe en doelgerichte opgaven waar je organisatie voor staat, slimmer, sneller en efficiënter te realiseren. Vanuit nauwkeurige analyses van de betrokken stakeholders en de nationale en regionale initiatieven doorgronden we vraagstukken en formuleren we een gezamenlijke doelstelling. Met het concreet omschreven eindresultaat op ons vizier, tekenen wij een roadmap met fases en de bijbehorende gewenste uitkomsten. Deze roadmap wordt onderweg verder ingevuld en waar nodig aangepast, zodat wij telkens overzicht houden van de voortgang, de mogelijkheid behouden tussentijds bij te sturen en zo met elkaar kunnen komen tot een duurzame inbedding van de activiteiten in de organisatie. Belangrijk bij programmamanagement is daarnaast de zorg voor duidelijke communicatie, aandacht voor het creëren van draagvlak, maar ook een inspirerende leeromgeving. Wij helpen je graag bij het bouwen en/of faciliteren van een digitaal platform waar de opgedane kennis en kunde gedeeld, verrijkt en verspreid kan worden. 

Transitiemanagement

Voortdurende maatschappelijke veranderingen vergen een verandering van denken en doen. Het vraagt van zorg- en welzijnsorganisaties om steeds efficiënter en innovatiever te werken. Samenwerking, digitalisering en de implementatie van (zorg)technologie zijn dan ook randvoorwaarden voor het oplossen van de uitdagingen waar de zorg voor staat. Maar hoe doe je dat? En wat is de impact hiervan op je organisatie? Deze en andere oplossingsrichtingen hebben een veel grotere impact op de organisatie, dan van tevoren vaak gedacht wordt. Wanneer je bijvoorbeeld besluit aan de slag te gaan met digitalisering, zorgt dit voor grote veranderingen voor zowel de mens, techniek en het proces. Het is een (digitale) transformatie en brengt veel veranderingen met zich mee. Het is dan ook een grote uitdaging om overzicht en focus te houden, om draagvlak te creëren en behouden, om te zorgen voor een structurele implementatie, en om antwoorden te vinden op de vele vragen die er op je afkomen. SHL helpt hier graag mee. Wij volgen hierbij het proces van verkennen, verdiepen, verbinden, vertalen en komen vervolgens met een concreet plan van aanpak om tot de strategie te komen. Vervolgens adviseren we over het te voeren transitietraject en ondersteunen bij de uitvoering ervan. Zo geven we samen met het team inhoud en vorm aan de transitie.