Webinarserie Positieve Gezondheid: het ondersteunende gedachtegoed voor transitiemanagement

75,00

Beschrijving

Webinarserie Positieve gezondheid: het ondersteunende gedachtegoed voor transitiemanagement

Een interactieve webinarserie voor organisaties met maatschappelijk impact en de wens om bij te dragen aan een gezonder en gelukkiger Nederland.

Door de coronacrisis beseffen steeds meer zorgorganisaties dat het anders kan en dat er, ook voor de langere termijn, een verandering van denken en doen nodig is. De zorg voor de professional en het richten op de patiënt zijn daarbij cruciale elementen. Maar hoe richt je je organisatie zo in dat je professionals zich gehoord en gezien voelen? En dat patiënten vanuit eigen regie kunnen doen wat ze wel kunnen en zorg krijgen waar ze zorg voor nodig hebben?

Positieve gezondheid is een prachtig gedachtegoed voor dit proces. Wij geloven in de kracht van positieve gezondheid als inspiratiebron voor nieuwe bedrijfsstrategie en als aanjager van de transitie naar een vitale en flexibele organisatie. Deze webinarreeks geeft een overzicht van wat positieve gezondheid precies inhoudt en hoe dit concept toegepast kan worden als bedrijfsstrategie.

We bieden praktische handvatten en met elkaar formuleren we concrete vervolgstappen om je organisatie stapsgewijs te bewegen naar een vitale en flexibele organisatie. Een organisatie waarbij de professionals zich verbonden voelen met de kernboodschap, het resultaat voor ogen houden en zich richten op de waarde voor de cliënt. En een organisatie waarbij cliënten zich gehoord en gesteund voelen, tevreden zijn over de samenwerking en waarbij de dienstverlening en de producten die aan hen geleverd zijn, aansluiten op hun behoeften. Een organisatie die bijdraagt aan een nieuw en duurzaam zorglandschap.

Doelgroep en aantal deelnemers:
Deze webinarserie is bedoeld voor ondernemers in de zorg-, welzijn- en sportsector. De webinars worden aangeboden in het Nederlands. Het aantal deelnemers is minimaal 3 en maximaal 5. Hierdoor is er veel ruimte voor een persoonlijke benadering en kunnen we beter aansluiten bij de persoonlijke behoeften van de deelnemers. De webinars van HVEZ zijn dan ook vraaggestuurd en praktijkgericht. Er is volop ruimte om inzicht te verwerven in eigen problematiek, inspiratie op te doen en dieper in te gaan op de kennis en vaardigheden aan de hand van voorbeelden uit je eigen organisatie.

Wanneer:

  • Vrijdag 5 juni 2020 van 9.00 – 10.30 uur
    Theorie: Wat is positieve gezondheid? En hoe kan dit gedachtegoed toegepast worden als bedrijfsstrategie?
  • Vrijdag 12 juni 2020 van 9.00 – 10.30 uur
    Vertaling naar eigen praktijk: tools en concrete vervolgstappen om positieve gezondheid toe te passen in eigen organisatie

We gebruiken de applicatie Zoom. Voorafgaand ontvang je van ons een mail met instructies en een link naar de webinar.

Kosten:
Voor iedereen, maar zeker ook voor ondernemers en ZZP’ers, zijn het financieel onzekere tijden. Daarom hanteren we op dit moment een langere prijs en is het mogelijk om voor €75 deel te nemen aan deze webinarserie.