Portfolio

Projecten waar we trots op zijn!

Pijn en Mobiliteit

Strategisch advies

Pijn en Mobiliteit (P&M) is er voor iedereen die chronische pijnklachten ervaart en vermoeid raakt om steeds van het kastje naar de muur gestuurd te worden en steeds kortwerkende oplossingen te krijgen bij diverse therapeuten en specialisten. Een enthousiast team van experts begeleiden deze mensen tijdens een intensief en inhoudelijk krachtig programma, dat ontwikkelt is door het landelijk netwerk van chronische pijn. Zij bieden met multidisciplinaire diagnostiek een efficiënt behandeltraject. Tevens ontwikkelt P&M zich als skillslab voor betrokken professionals en cliënten uit het netwerk en bouwt zij aan een gezamenlijke learning community, waar lessons learnt uitgewisseld en oplossingen gezocht worden. Wij denken en doen mee met P&M, zodat we hen ondersteunen in het opbouwen van de toekomstige kliniek van zorg en preventie.

IPOSITIVEHEALTH

Strategisch advies | Projectmanagement

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van dit inspirerende gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. We hebben iPH ondersteund in de opbouw van deze krachtige beweging en de inrichting mogelijk gemaakt tot een duurzame bedrijfsorganisatie.

IVIDO

Strategisch advies | Projectmanagement

IVIDO streeft ernaar mensen in staat te stellen meer grip op hun vitaliteit en gezondheid te krijgen. Dit doen zij door online behandelingen en communicatie tussen cliënt en zorgprofessionals mogelijk te maken. Zij koppelen de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt aan de Zorg Netwerk Omgeving (ZNO) van de zorgprofessional. Uit deze ZNO worden onder meer online behandelprogramma’s gestart. Vanuit de omarming van het positief gezonde gedachtegoed heeft HVEZ advies gegeven over verdere doorontwikkeling van de digitale tooling (spinnenweb Machteld Huber) binnen het IVIDO platform.