Learning community

Het belang van een learning community voor de transitie in de zorg 

Een learning community is een plek waar je ervaringen deelt en kennis ophaalt, waar je kennis kan verrijken en uiteindelijk ook weer kan verspreiden. Dit is cruciaal, omdat goede voorbeelden van innovaties en oplossingen die kunnen leiden tot de transitie van het zorgsysteem, nodig zijn om de grote groep te kunnen bereiken. Als we niet in staat zijn om onze lessons learned op te schalen, dan kunnen we nooit de grotere groep bereiken en zullen we nooit in staat zijn om op grotere schaal invulling te geven aan de goede voorbeelden en goede verandering van de zorg. Je blijft dan bezig met vragen als; Hoe krijg ik mijn zorgmodel betaalbaar? Hoe krijg ik mijn patiënten geïnformeerd? Hoe krijg ik mijn zorgprofessionals mee in het anders werken, namelijk vanuit netwerkzorg? Hoe ga ik technologie inbedden in het zorgprocess? Al dit soort vragen blijven dan ingewikkeld. Op het moment dat wij een leernetwerk opzetten en ons kennis en kunde verbinden, kunnen we met elkaar antwoord geven op deze vragen, elkaar verder helpen, en met elkaar bijdragen aan de opschaling van de transitie in de zorg.

Onze visie op leren en ontwikkelen

Ons adaptieve vermogen als mens is in de basis goed ontwikkeld, maar wat de uitdaging is bij leren, ontwikkelen en veranderen is ons gedrag; als mens worden we namelijk niet zo heel blij van verandering. Onze hersenen ervaren verandering als onveiligheid, als iets dat je moet vermijden. We willen heel graag dat dingen snel weer teruggaan naar het normale en het bekende. Je gaat er tegen vechten, komt in een survivalstand of wordt gericht op alleen je eigen belang en je eigen organisatie. Op het moment dat je er achterkomt dat je iets niet weet of iets niet kent, is dit oude systeem iets wat dus maakt dat je vooral blijft doen wat je kent.

Wij geloven erin dat we moeten ondersteunen in het blijven leren. We hebben veranderkracht nodig om mensen uit dit gedragspatroon te halen. Het is dan fijn om af en toe geïnspireerd te worden, om een ander perspectief aangeboden te krijgen, om te zien, voelen, ervaren en ruiken wat het met je doet als je in een andere setting of situatie terecht komt. Dit is ervaringsgericht werken. Vanuit de ervaring maak je een koppeling met een andere situatie. Als je die ervaring hebt gehad en het een ander uit kan leggen, zal dat wat je geleerd hebt veel beter beklijven dan wanneer je bijvoorbeeld iets leert door een boek te lezen. Ander gedrag leer je door iets vaak te herhalen, door het uit te kunnen leggen aan anderen en het te kunnen koppelen aan de situatie waar je in zit.

Wanneer we het over de zorgtransitie hebben, hebben we het vaak over bijvoorbeeld zorgtechnologie en nieuwe bekostigingssystemen. Ons gedrag wordt echter vaak vergeten, terwijl een verandering van ons gedrag noodzakelijk is voor de zorgtransitie.

Learning community

Bruggen bouwen naar ander gedrag

Wij bieden bruggen aan die jou en anderen helpen om naar ander gedrag te komen. We bouwen een leerplatform, een learning community waar de kennis en kunde gedeeld, opgenomen, verrijkt en verspreidt kan worden. Naast ons eigen leerplatform met cursussen, webinars, een forum voor het stellen van vragen en uitwisselen van kennis, en het aanbieden van (individuele) bedrijfscoaching, helpen we andere organisaties bij het opbouwen van een learning community.

Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van een learning community voor het SET-up programma van VitaValley. Het SET-up programma is het initiatief van ZonMW en RVO om de innovatieclusters die een SET subsidie toegekend hebben gekregen ondersteuning te bieden bij de uitvoering van hun project om tot een duurzame implementatie te komen. We dragen bij aan een actieve SET-up community, met alle participerende innovatieclusters, waarin inhoudelijke trainingen, workshops en webinars worden aangeboden in samenwerking met de trusted partners uit het werkveld en experts gevraagd kunnen worden voor individuele vraagstukken. Daarnaast worden er regelmatig praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld.

Voor BeBright ondersteunen we de doorgroei van het boek Zorg Enablers naar een platform en een learning community. ZorgEnablers versterkt het innovatievermogen van zorgprofessionals en zorgorganisaties. Zij geven inzicht in technologieën die een grote toegevoegde waarde (kunnen) hebben voor de vernieuwing, kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg. Wij ondersteunen hen in het creëren van een (virtueel) ecosysteem waarbinnen best practices uitgewisseld worden, en kennis en inzichten gedeeld en aangevuld worden, zodat de zorginnovatie en -transformatie versterkt kunnen worden.

Interesse?

Ben jij benieuwd hoe we jou en je organisatie kunnen helpen bij het opbouwen van een learning community? Laat het ons weten via info@hvez.nl We nemen dan contact met je op voor een gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek.