030-2270966 info@hvez.nl

Ons denken, maar ook de organisatie van nu, en onze manier van leidinggeven, is gebaseerd op de logica van gister. Er is sprake van een hiërarchische werkcultuur. De ondernemer richt zich op korte termijn oplossingen en geloven in het “wij tegen zij” principe, uitgaande van concurrentie en een tekort in aanbod. Focus is controle van proces en product vanuit een latent aanwezige angst om te verliezen en een behoefte aan zekerheid.

Het besef groeit dat winst en prestatie niet meer centraal staat, dat eigendom geen macht meer brengt. De kracht van het netwerk wordt steeds groter, mensen krijgen steeds meer behoefte aan zingeving en duurzame bijdrage, en steeds minder aan vaste regels en bureaucratische structuren met een machine mentaliteit. Tegelijk kost het ons veel moeite om de vooruitgang bij te benen. Denk aan technologie, robotica, digitalisering…

Als leidinggevende heb je de visie, weet je waar het bedrijf heen moet gaan en wat er nodig is om dat punt te bereiken. Maar hoe krijg je de organisatie zo ingericht dat zij sustainable is voor de toekomst? Hoe worden mensen duurzaam ingezet en ontstaat er een cultuur waarin de missie en visie van het bedrijf wordt gedragen en uitgedragen naar anderen. Hoe zorg je ervoor dat innovatie, technologie en digitalisering succesvol onderdeel is van de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat er een dynamiek in de organisatie ontstaat waarbij verandering een logisch onderdeel is geworden van het geheel?

Een duurzame bedrijfsorganisatie is mogelijk. Het is anders. Wellicht even oncomfortabel of even onzeker. En juist daarin ligt de uitdaging: bereidt te zijn jezelf en je organisatie telkens weer te herontdekken, uit te vinden en bij te stellen.

Een prachtig boek ter inspiratie: ‘Reinventing Organisations”, geschreven door Frederic Laloux.

Share This