Uitbreiding van het team brengt nieuwe stijl voor HVEZ!

Het is zo mooi te ontdekken dat wanneer ik advies geef aan organisaties, ik er zelf ook altijd weer van leer. Zo sprak ik onlangs voor een groep ondernemers uit de gezondheidszorg. Een belangrijk thema was de vraag over het implementeren van positieve gezondheid in de praktijk

Zij vroegen zich af hoe zij, in combinatie met de eigen visie, invulling kunnen geven aan de vertaling van het gedachtegoed naar de professionals En patiënten toe. Want communicatie en met name marketing is in de gezondheidszorg eigenlijk een taboe of een noodzakelijk kwaad, het gaat tenslotte om de patiënten. 

Mijn advies is: laat deze overtuiging los, omarm technologie en de digitale wereld en besef dat het in alles gaat om verbinding. Co-creatie en de ‘contract of the doing’, dus patiënt en professional gezamenlijk in actie

Wanneer we communiceren vanuit datgene wat we te bieden hebben, waarom we het te bieden hebben en waarom het onze levens-drive is om hier invulling aan te geven, komen mensen naar je toe. 

Mensen vanuit de eigen stijl, eigen karakter en in eigen taal benaderen, is essentieel voor de herkenbaarheid naar zowel de huidige als de toekomstige cliënten. Investeren in het kunnen maken van deze vertaalslag is wellicht een essentiële basisvoorwaarde van het toekomstig ondernemerschap in de gezondheidszorg. De brug weten te slaan met het aanbod van de eigen praktijk, centrum of kliniek naar de vraag die er is, en dat te vertalen naar een logische opbouw en inrichting van diensten. 

Eenmaal thuis dacht ik aan dit thema en besefte, dat het tijd was voor een volgende stap. Het was tijd om mensen aan te nemen en het team te gaan uitbreiden om zelf ook meer aandacht te kunnen geven aan de vertaling van hetgeen wij als Hart voor eigen zaak, te bieden hebben. ‘Practice what you preach’. Niet lang daarna ontmoette ik Arman Gungor, een jonge en ambitieuze Graphic Designer. Met zijn komst, heeft Hart voor eigen Zaak, vanaf heden HVEZ, een eigen stijl en branding gekregen! Ik ben enorm trots op hem en zijn vermogen om het gedachtegoed van HVEZ om te zetten in beeld, kleur en vorm! Arman, erg fijn dat je onderdeel bent van het team!

Welkom!

Nu ik schrijven wel erg leuk vind, maar het nu eenmaal niet mijn beroep is, ben ik ook op zoek gegaan naar iemand die haar plezier en passie heeft in het schrijven van teksten, redigeren van stukken en ook nog als een spin in het web de operationele zaken van HVEZ in de gaten houdt. Ilse Mooij, de redacteur van HVEZ en de liefste collega die je maar wensen kunt. 

Welkom Ilse!

 

Positieve gezondheid in de praktijk

Pijn & Mobiliteit. 

Niet lang geleden zijn wij gevraagd om te ondersteunen bij het opzetten van het centrumPijn & Mobiliteit” in De Bilt en het implementeren van positieve gezondheid in de praktijk. 

Het is een centrum waar innovatie een plek krijgt en we samen zorgen voor zinnige, zuinige en excellente zorg op de juiste plek volgens de principes van positieve gezondheid, een nieuw financieringsmodel vanuit newerkzorg opgebouwd en verbonden met coalities uit onder andere de Health deal. 

Concreet is er een PGO-omgeving van IVIDO, waar het spinnenweb van Machteld Huber een plek heeft gekregen. Het ondersteunt de patiënten met inzichten in eigen handelen en het geeft vooral handvatten om niet geleid te worden door pijn, maar juist door het benadrukken van de eigen regie, en te gaan werken aan eigen veerkracht.  

Dit vraagt om een andere rol van de professional. Niet alleen werkt men vanuit het besef dat we als mens bestaan uit meer dan een optelsom van functionele eenheden, maar ook vanuit het besef dat wij als professional wellicht niet weten wat zal werken voor deze individuele patiënt. Dus dat echt luisteren, kijken, voelen en meebewegen essentieel is om de patiënt te ondersteunen op haar pad van zelfregie. De professional zal dan op het juiste moment net even dat duwtje in de rug kunnen geven zodat de patiënt ZELF de stappen gaat nemen. 

Ook voor de organisatie vraagt positieve gezondheid een andere aanpak. Het is van belang tijd vrij te maken om te verbinden met bestaande coalities, patiëntenorganisaties en met andere domeinen in de wijk. 

In de volgende nieuwsbrief zal ik uitgebreid ingaan op de nieuwe rol van de bibliotheek in het palet van de veranderende gezondheidszorg. Het is zeker de moeite waard!   

Samenvattend ben ik enorm dankbaar dat we vanuit HVEZ invulling kunnen geven aan deze prachtige uitdaging en mocht je meer willen weten over Pijn & Mobiliteit of over de implementatie van positieve gezondheid in de praktijk, zoek me dan vooral even op! 

Positief Gezond de berg op

Het kan gek lopen. Het ene moment heb je de wind in de zeilen, straalt de zon en heb je het gevoel dat je de wereld aan kan. Het volgende moment krijg je het bericht “het is kanker”. In mijn omgeving zijn dit jaar ongelofelijk veel mensen die tegen deze nare ziekte hebben gestreden. En ook veel die deze oneerlijke strijd niet konden winnen. 

Maar er zijn nog zoveel mensen die veel te jong te maken krijgen met dit venijn. Lang heb ik mij machteloos gevoeld. Tot ik gevraagd werd mee te doen aan de Alpe d’HuZes 2020, een fietstocht tegen de berg op en het liefst zes keer. Voor het goede doel, namelijk om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding zodat mensen die in de toekomst dat levensgevecht aan moeten gaan, ondersteund kunnen worden en het redden.

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/SanneKok5260

Ik ben als een malle aan het trainen en zou het geweldig vinden als je me ondersteunt met een donatie, als steuntje in de rug die berg op. 

From the Heart! 

Sanne

Share This