Dromen, durven

en dan… Doen!

 

Wij analyseren en geven advies. Wij voeren uit en ondersteunen in de tot standkoming van een plan. Wij denken mee. Wij doen mee. Wij zijn de realisatie partner in de transitie van de zorg.

Het ontwikkelen en gebruik van technologische middelen, het integreren van AI, de sterk groeiende digitalisering, de demografische verandering in ons land, de verandering van vraag naar aanbodgerichte zorg, de oude hiërarchische organisatiestructuren en silogerichte domeinen, veranderende vraag rondom de infrastructuur, verandering in behandel structuur van behandelen naar preventie, van bewegen omdat het moet, naar bewegen omdat het leuk is.  

Dat wat nu is, is niet uitgerust om de zorgvraag in de toekomst aan te kunnen. Wat we nu doen in organisaties is niet toegerust op een duurzame bedrijfsorganisatie die flexibel genoeg is om mee te groeien met de maatschappelijke verandering. Kortom, wat we NU doen, zullen we ANDERS moeten doen.

Wat bieden wij

Project leiderschap

Op basis van een concreet stappenplan bouwen wij stap voor stap naar het gewenste doel. Deliverables zijn SMART omschreven. Tussentijdse monitoring is mogelijk. We behalen het gewenste resultaat in de overeengekomen tijd.

Programmamanagement

Vanuit nauwkeurige analyse van de betrokken stakeholders en de nationale en regionale initiatieven, maken we een weergave van de huidige en gewenste toekomstige situatie. Met het concreet omschreven eindresultaat op ons vizier, tekenen wij een roadmap die onderweg ingevuld gaat worden. Zodat we telkens overzicht houden van de voortgang en de mogelijkheid behouden tussentijds bij te sturen. 

Transitie ondersteuning

We brengen in kaart wat gewenste visie en missie is van de organisatie, we analyseren de huidige bedrijfsorganisatie. We adviseren over het te voeren transitie traject. We presenteren een positief gezond bedrijfsmodel dat als onderlegger dient voor de transformatie. We ondersteunen bij de uitvoering ervan.

Interactieve en inspirerende workshops en webinars 

Met wisselende thema´s, om op nieuwe ideeen te komen, geïnspireerd te raken en vooral ook om zelf aan de slag te gaan om in eigen organisatie het anders aan te pakken. 

Wil je ​meer​ ​informatie,​ ​of​ ​een​ ​oriënterend​ ​gesprek?
Laat je naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer achter, dan nemen wij binnen 8 uur contact met je op.