Dromen, durven

en dan… Doen!

 

Wij analyseren en geven advies. Wij voeren uit en ondersteunen in de tot standkoming van een plan. Wij denken mee. Wij doen mee. Wij zijn de realisatie partner in de transitie van de zorg.

Het ontwikkelen en gebruik van technologische middelen, het integreren van AI, de sterk groeiende digitalisering, de demografische verandering in ons land, de verandering van vraag naar aanbodgerichte zorg, de oude hiërarchische organisatiestructuren en silogerichte domeinen, veranderende vraag rondom de infrastructuur, verandering in behandel structuur van behandelen naar preventie, van bewegen omdat het moet, naar bewegen omdat het leuk is.  

Dat wat nu is, is niet uitgerust om de zorgvraag in de toekomst aan te kunnen. Wat wij nu doen in organisaties is niet toegerust op een duurzame bedrijfsorganisatie die flexibel genoeg is om mee te groeien met de maatschappelijke verandering. Kortom, wat wij NU doen, zullen wij ANDERS moeten doen.

Wat bieden wij

 Strategisch advies en organisatieondersteuning

Op basis van een concreet stappenplan bouwen wij stap voor stap naar het gewenste doel. Deliverables zijn SMART omschreven. Tussentijdse monitoring is mogelijk. Wij behalen het gewenste resultaat in de overeengekomen tijd.

Programmamanagement

Vanuit nauwkeurige analyse van de betrokken stakeholders en de nationale en regionale initiatieven, maken wij een weergave van de huidige en gewenste situatie. Met het concreet omschreven eindresultaat op ons vizier, tekenen wij een roadmap die onderweg ingevuld gaat worden. Zodat wij telkens overzicht houden van de voortgang en de mogelijkheid behouden tussentijds bij te sturen. 

Organisatie transformatie

Wij brengen in kaart wat gewenste missie en visie is van de organisatie, wij analyseren de huidige bedrijfsorganisatie. Wij adviseren over het te voeren transitie traject. Wij presenteren een positief gezond bedrijfsmodel dat als onderlegger dient voor de transformatie. Wij ondersteunen bij de uitvoering ervan.

Interactieve en inspirerende workshops en webinars 

Met wisselende thema´s om op nieuwe ideeën te komen, geïnspireerd te raken en vooral ook om zelf aan de slag te gaan om in eigen organisatie het anders aan te pakken. 

Wil je ​meer​ ​informatie,​ ​of​ ​een​ ​oriënterend​ ​gesprek?
Laat je naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer achter, dan nemen wij binnen 8 uur contact met je op.